Archive

Monthly Archives: February 2012

Kristin Nordhøy : Layers

Åpning: 2. mars, 19:00

Åpent: 3. og 4. mars, 12:00 – 16:00

Kristin Nordhøys praksis involverer alt fra veggarbeider og objekter til maleri og tegning. Noe som imidlertid kjennetegner arbeidene hennes er bruken av repetitive elementer. Nordhøy søker å kommunisere innhold gjennom monokromatiske strukturer, geometriske former og romlige problemstillinger. Til utstillingen på Holodeck har Nordhøy utformet veggarbeider som tar utgangspunkt i gallerirommets arkitektur. Store flater mot mindre detaljerte streker og former skaper en tydelig struktur på veggene i rommet som vitner om et grid, eller et underliggende grunnlag hvor mangelen på informasjon er fremtredende, men hvor formale avgjørelser har blitt tatt.

I hennes praksis står det industrielt fremstilte materialet tape sentralt, enten det er gjennom prosessen, hvor tapen har fungert som rutenett som siden har blitt fjernet, eller den er materialet i selve verket. Materialet står i tydelig kontrast til utførelsen av verkene, som er preget av langsomme prosesser og håndverk.

Nordhøy skaper verk som forholder seg til op-art og minimalisme,  samtidig som de synliggjør prosesser som forsøker å nå et nytt nullpunkt i en kreativ prosess. På Holodeck blir selve galleriveggene synliggjort som nok et eksempel på en slik struktur. Gjennomsiktigheten i den standardiserte gule maskeringstapen hun har lagt stripe for stripe er med på å synliggjøre veggen i rommet, med alle sine bulker, riper, og rester fra tidligere utstillinger. Slik aktiverer hun også i like stor grad de negative rommene i rommet, de uberørte feltene.

Kristin Nordhøy (1977, NO) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes utstillingsvirksomhet inkluderer blant annet deltakelse på Liste 16 Basel representert av galleriet Lautom Contemporary, 2011, soloutstilling på visningsstedet Volt i Bergen, 2011, separatutstilling på Tegneforbundet i Oslo, 2010, soloutstilling på Lautom Contemporary, 2010, Tempo Skien, 2009 og utstillingen Norwegian Summer på Galerie Gabriel Rolt i Amsterdam, 2009.

http://www.nordhoy.com

Advertisements